Vuurwerkregels

Regels vuurwerk kopen en afsteken

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling! Om te zorgen dat vuurwerk veilig wordt afgestoken, zijn er een aantal regels. Hou je je niet aan deze regels, dan kan je daar voor worden beboet of gestraft. Ken jij de vuurwerkregels al?

Vuurwerkregels

 • Je mag alleen vuurwerk kopen dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse wet.
 • Officiële verkooppunten zijn open op 29, 30 of 31 december. Valt een van de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan mag er op die dag geen vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te verkopen op 28 december.
 • Je mag maximaal vijfentwintig kilo vuurwerk in bezit hebben. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats.
 • Je moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Op de verpakking van het vuurwerk staat vanaf welke leeftijd het vuurwerk gekocht mag worden.
 • Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur

Welke categoriën vuurwerk zijn er?

Er zijn vier categoriën vuurwerk, ingedeeld naar hoe hoog het gevaarsrisico is.

 • Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar, is ook binnenshuis te gebruiken (voorheen fop- en schetsvuurwerk)
 • Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
 • Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)
 • Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik

Vanaf welke leeftijd mag ik vuurwerk kopen?

U moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Op de verpakking staat hoe oud u moet zijn om het vuurwerk te kopen. Dit hangt af van in welke van de 3 categorieën het vuurwerk valt. De 3 categorieën hebben elk hun eigen kenmerken voor gebruik, gevaar en geluid.

Categorie Leeftijd Soort vuurwerk Gebruik: waar mag u het afsteken?  Gevaar Geluid
F1

Vanaf 12 jaar

Kindervuurwerk, zoals sterretjes, knalerwten en Bengaalse lucifers

Mag afgestoken worden in een besloten ruimte. Ook in huis

Weinig gevaar Bijna geen geluid
F2

Vanaf 16 jaar

Klein vuurwerk

Mag afgestoken worden buitenshuis in een afgebakende plaats Weinig gevaar Laag geluidsniveau
F3

Vanaf 18 jaar

Groot vuurwerk

Mag alleen afgestoken worden buitenshuis in een grote open ruimte

Middelmatig gevaar Geluidsniveau niet schadelijk voor uw gezondheid

Welk vuurwerk is veilig

Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erkende vuurwerk verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te lezen. Je herkent goedgekeurd vuurwerk aan:

 • een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
 • de aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik’.
 • een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten u kunt verwachten van het soort vuurwerk.
 • de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar).
 • het toegekende artikelnummer en productiejaar.
 • CE-markering op nieuw vuurwerk

Straffen en boetes

Afhankelijk van hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf. De gevangenisstraf kan flink oplopen. Jongeren (van 12 tot 18 jaar) kunnen (bij minder zware overtredingen of misdrijven) ook voor een Halt-straf in aanmerking komen. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken.

Illegaal vuurwerk

Vuurwerk dat niet op de officiële vuurwerk verkooppunten, binnen de vastgestelde verkoopdagen, verkocht wordt is over het algemeen illegaal. Vuurwerk dat je in het buitenland koopt is in Nederland meestal illegaal. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s.